Βελβενδού 10, Κυψέλη, Τ.Κ. 11363   210 8833787 |   info@logomathisi.com

Δυσορθογραφία

Μεγάλος αριθμός παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ορθογραφία.

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση εντοπίζονται στα εξής:

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

Όλοι οι γονείς ρωτάνε πότε ένα παιδί πρέπει να αρχίσει λογοθεραπεία και πώς θα καταλάβουν ότι το παιδί τους έχει κάποιο πρόβλημα στο λόγο ή στην ομιλία.

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (Δυσογραφία)

Ως δυσγραφία ορίζεται η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση από μνήμης και στον έλεγχο των συνεχόμενων μυϊκών κινήσεων που χρειάζονται στη γραφή γραμμάτων και αριθμών.

Δωρεάν Αξιολογήσεις! Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας!