Βελβενδού 10, Κυψέλη, Τ.Κ. 11363   210 8833787 |   info@logomathisi.com

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά με:

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία. Δυσγραφία, Δυσπραξία)
  • Διαταραχές της Ανάπτυξης (για παράδειγμα Αυτισμός ή σύνδρομο Asperger)
  • Διαταραχές Λόγου
  • Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ)
  • Δυσκολίες συμπεριφοράς
  • Νοητική Υστέρηση

Το πρόγραμμα που ακολουθείται στα πλαίσια της ειδικής διαπαιδαγώγησης προσαρμόζεται κάθε φορά στις ικανότητες και τις δυσκολίες κάθε παιδιού ανάλογα πώς αυτές διαφαίνονται από την διαγνωστική αξιολόγηση και από την επικοινωνία με την οικογένεια και το σχολείο. Ο ρυθμός εκμάθησης και η προσωπικότητα του παιδιού λαμβάνονται υπ’ όψιν και η διεπιστημονική ομάδα δημιουργεί το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα που αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται καθώς το παιδί προχωρά και κατακτά δεξιότητες και στόχους.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων (όπως: λογική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, αντίληψη) και η αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών (στο επίπεδο γραφής, ορθογραφίας, αρίθμησης, ανάγνωσης και γραπτής έκφρασης). Σημαντικό στοιχείο είναι και η στήριξη του παιδιού με στόχο να απαλυνθούν οι συναισθηματικές δυσκολίες που συχνά το συνοδεύουν και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή του.

Η επικοινωνία μεταξύ των ειδικών, του σχολείου και της οικογένειας, καθώς και η συμμετοχή του περιβάλλοντος του παιδιού, είναι καταλυτικοί παράγοντες στην πορεία ανάπτυξής του.

Δωρεάν Αξιολογήσεις! Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας!