Βελβενδού 10, Κυψέλη, Τ.Κ. 11363   210 8833787 |   info@logomathisi.com

Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες εκδηλώνονται με μία σειρά από δυσκολίες και χαρακτηριστικά που δεν είναι, όμως, κοινά σε όλον τον πληθυσμό της κατηγορίας.

Δεδομένου αυτού, δύο μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ενδεχομένως να μην παρουσιάσουν κοινά χαρακτηριστικά.

Για το λόγο αυτό, ο τρόπος παρέμβασης προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Ως χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών έχουν καταγραφεί τα εξής:

  • Δυσκολίες αντίληψης
  • Κινητικές διαταραχές
  • Διαταραχές προσοχής
  • Διαταραχές μνήμης
  • Προβλήματα κοινωνικοσυναισθηματικής φύσης
  • Προβλήματα κινήτρων
  • Διαταραχές στις μεταγνωστικές στρατηγικές

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση
Δυσγραφία

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση

Ως δυσγραφία ορίζεται η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση από μνήμης και στον έλεγχο των συνεχόμενων μυϊκών κινήσεων που χρειάζονται στη γραφή γραμμάτων και αριθμών.

Δυσκολίες στην ανάγνωση
Ανάγνωση

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση εντοπίζονται στα εξής:

Δυσορθογραφία
Ορθογραφία;

Δυσορθογραφία

Μεγάλος αριθμός παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ορθογραφία.

Δωρεάν Αξιολογήσεις! Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας!