Βελβενδού 10, Κυψέλη, Τ.Κ. 11363   210 8833787 |   info@logomathisi.com

Συμβουλευτική

Η παιδική και η εφηβική ηλικία είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Συχνά όμως παρουσιάζονται δυσκολίες στην ανάπτυξη οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με έγκαιρη παρέμβαση.

Η συμβουλευτική παιδιού και εφήβου έχει στόχο την ψυχολογική στήριξη, την ενθάρρυνση της έκφρασης και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. επίλυση διαφωνιών, συνεργασία, ακολουθία κανόνων, αποτελεσματική επικοινωνία) και ψυχολογικών δεξιοτήτων (όπως αυτοπεποίθηση, διαχείριση άγχους και θυμού) για την αντιμετώπιση τυχών δυσκολιών.

Επίσης η συμβουλευτική παιδιού και εφήβου μπορεί να παράσχει ανακούφιση και στήριξη σε δύσκολες καταστάσεις όπως:

 • διαζύγιο γονιών
 • απώλεια αγαπημένου προσώπου
 • χρόνια ασθένεια του παιδιού ή κάποιου αγαπημένου προσώπου
 • κινητικά προβλήματα ή αναπηρίες

Συμβουλευτική παιδιού

Στα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την ανάπτυξη των παιδιών συμπεριλαμβάνονται :
 • δυσκολίες ύπνου και διατροφής
 • ενούρηση
 • προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητα
 • προβλήματα κοινωνικοποίησης και συμπεριφοράς
 • διαταραχές λόγου, προβλήματα μάθησης, συγκέντρωσης και προσοχής
 • άγχος, φόβοι
 • χαμηλή αυτοπεποίθηση
Συχνά αυτές οι δυσκολίες επηρεάζουν την υπόλοιπη οικογένεια καθώς και το περιβάλλον του σχολείου, τις επιδώσεις του παιδιού σε αυτό και τις σχέσεις του με συμμαθητές και ενηλίκους.
Μέσα από το λόγο, το παραμύθι, το παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες (ζωγραφική, πλαστελίνη κ.α.) το παιδί εκφράζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Με το χρόνο αρχίζει να εκφράζει πιο βαθιές αντιφάσεις και θέματα που το απασχολούν, κατανοεί καταστάσεις και συναισθήματα και βρίσκει λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν. Επίσης, ανάλογα με τις δυσκολίες, με καθοδήγηση και στήριξη αρχίζει να μαθαίνει και να ενσωματώνει πιο λειτουργικές μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, να κατανοεί και να ακολουθεί κανόνες και συμφωνίες.
Για την επιτυχία του προγράμματος είναι σημαντική η συνεργασία της οικογένειας ενώ κάποιες φορές κρίνεται απαραίτητη και η συμβουλευτική γονέων.

Συμβουλευτική Εφήβου

Στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας έφηβος συμπεριλαμβάνονται
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • κοινωνικές δυσκολίες
 • προβλήματα συμπεριφοράς
 • άγχος
Η εφηβεία είναι μια έντονη μεταβατική περίοδος μεταξύ παιδικότητας και ενηλικίωσης κρίσιμη για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Βασικό θεραπευτικό μέσο είναι ο λόγος και η δημιουργία ενός ασφαλούς, σταθερού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο έφηβος μπορεί να εκφράσει τις ανησυχίες και τους φόβους του. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η επεξεργασία των ζητημάτων που τον απασχολούν με στόχο την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης, τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και τη βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων.
Σημαντική είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος αποδοχής, η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται από τη φύση και την ένταση της δυσκολίας σε σταθερή ώρα και μέρα ενώ οι συναντήσεις με τους γονείς πραγματοποιούνται συχνά παρουσία του εφήβου με σεβασμό στο απόρρητο.

Δωρεάν Αξιολογήσεις! Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας!